امروز هشت مارس، روز جهانی زن است، و فردا نیز روزِ زن در ایران است، به مناسبت زادروز فاطمه الزهرا، دختر محمد پیغامبر اسلام، و خدیجه، بانوی نخست اسلام. تنها فرزند پیامبر، که با او و مادرش رنج شعب ابی‌طالب را کشید و مادر را در آنجا از دست داد، …