این مجموعه داستان را بخوانید. «از این ولایت». اگرچه «سالهای ابری»، رمان چهارجلدی ِ دوهزاروخورده ای صفحه ای ِ او، داستانی بلند است، و خواندنش وقتگیر، (که روایتی اتوبیوگرافی گونه از زندگی نویسنده است و محرومیت، کلیدواژه‌ی اصلی آن است) ولی این مجموعه داستانهای کوتاه از علی اشرف درویشیان، از …

— الو؟ — سلام! — مِهدی جان! سلام. خونه‌ای؟ من تو خیابونم نمی‌رسم به خونه. هستی بیام مناظره رو ببینم؟ — بله بله بفرمایید! علیرضا بود. از رفقای دانشکده فنی، مقیم پاریس، تهران و در رفت و آمد همیشگی به اقصی نقاط دنیا. همین یک ماه پیش زنگ زدم گفت …