مادربزرگم دیروز درگذشت، و همان روز در بهشت زهرا، در کنار مادرش، پای یک درخت چنار ستبر صد ساله، آرمید. با مزار همسرش و پسرش نیز فاصله‌ی چندانی ندارد. به این بهانه، یادداشتی از گذشته را بازنشر می‌کنم. زیارت اهل قبور در سه مرحله این همه سال که با مادربزرگم [۱]  — که …