مادربزرگم دیروز درگذشت، و همان روز در بهشت زهرا، در کنار مادرش، پای یک درخت چنار ستبر صد ساله، آرمید. با مزار همسرش و پسرش نیز فاصله‌ی چندانی ندارد. به این بهانه، یادداشتی از گذشته را بازنشر می‌کنم. زیارت اهل قبور در سه مرحله این همه سال که با مادربزرگم [۱]  — که …

این مجموعه داستان را بخوانید. «از این ولایت». اگرچه «سالهای ابری»، رمان چهارجلدی ِ دوهزاروخورده ای صفحه ای ِ او، داستانی بلند است، و خواندنش وقتگیر، (که روایتی اتوبیوگرافی گونه از زندگی نویسنده است و محرومیت، کلیدواژه‌ی اصلی آن است) ولی این مجموعه داستانهای کوتاه از علی اشرف درویشیان، از …